top of page
Aanbod bedrijven - Barbara Uyttendaele - leertraject assertiviteit

Assertiviteitstraining:
Krachtig leiderschap door assertiviteit

Assertiviteitstraining: een meerwaarde voor mens én organisatie

Assertiviteitstraining is absoluut een meerwaarde voor je medewerkers en je organisatie.  Een organisatie met non-assertieve leidinggevenden loopt immers heel wat risico’s.

Merk je wel vaker het volgende op binnen jouw organisatie:

 • een groot verloop

 • veel afwezigheden, vaak door burnouts

 • regelmatig ontstaan er conflicten

 • minder focus waardoor de kwaliteit van het werk naar beneden gaat

 • ook de productiviteit daalt mee

 • verminderde bedrijfscontinuïteit

 • verminderde klantentevredenheid

 • samen leidt dit tot meer directe en indirecte kosten

Training voor leidinggevenden met impact

Leidinggevenden zijn een essentiële schakel in het behalen van de doelen van een organisatie.   In een realiteit die steeds uitdagender wordt door veranderende markten, nieuwe technologieën en een verder groeiende concurrentie, kunnen organisaties het verschil blijven maken door hun leiderschap. 

 

Dit is waar assertiviteitstraining voor leidinggevenden een cruciale rol kan spelen. 

Een assertiviteitstraining is immers een investering in de ontwikkeling van het leiderschap en de toekomst van je organisatie.

Assertiviteitstraining = succes verzekerd

Assertiviteitstraining van leidinggevenden heeft een positieve impact

op de organisatie.  Investeren in een assertiviteitstraining leidt tot een vermindering van de risico’s en draagt bij aan het resultaat en het succes van je organisatie.

  

 • hogere werktevredenheid van medewerkers

 • beter algemeen welzijn en betere werkcultuur 

 • minder kosten

 • verhoogde kwaliteit en betere prestaties 

 • meer innovatie en creativiteit

 • betere klantenservice en -tevredenheid

Maximaliseer de impact van je organisatie door de ontwikkeling van je leidinggevenden via een assertiviteitstraining.  

Het volgen van een assertiviteitstraining helpt hen om:

 • effectiever te zijn in hun besluitvorming en communicatie

 • een helder samenwerkingskader te bepalen

 • conflicten en moeilijke situaties op een constructieve manier aan te pakken 

 • met meer zelfvertrouwen hun rol als leidinggevende op te nemen

 • een productieve en respectvolle werkomgeving te creëren

Assertiviteitstraining ter versterking van leiderschap

Wil jij ook een krachtige organisatie? 

testimonial assertiviteit

"Barbara haar gedrevenheid en passie voor assertiviteit werkt aanstekelijk.

Ze deelt haar ervaring op een professionele manier en leid je naar zelfvertrouwen."

Femke Vanhoutte van The Spotlight Agency

assertiviteit workshop testimonial Patricia Oeyen

"De samenwerking met Barbara verliep constructief, vlot en vooral ook heel inspirerend. 

De opleiding die Barbara voor ons heeft uitgewerkt heeft ervoor gezorgd dat de deelnemers (inclusief mezelf) anders naar de samenwerkingen met klanten kijken.

Zelf grenzen durven afbakenen en vooral ook daarover communiceren op een constructieve manier was heel inzichtelijk. 

Ik zou een samenwerking met Barbara 100% aanraden."

Patricia Oeyen van 

The Recruiters Company

assertiviteitstraject testimonialAnneleen.jpeg

"Barbara heeft me door enkele valkuilen geloodst waardoor ik nu veel beter mijn grenzen weet te stellen en me niet meer weggeef.

Ik kan niet verwoorden wat een opluchting en helderheid haar traject me hebben gebracht."

Anneleen Franck van Anfra Care

Assertiviteitstraining praktisch

Assertiviteitstraining 

Tijdens deze training focussen we op: 

 • De basisprincipes van assertiviteit​

 • De rol van communicatie​

 • Zelfbewustzijn en zelfvertrouwen​

 • Assertiviteitsvaardigheden in de praktijk​

 • Persoonlijk actieplan

Min

Assertiviteitstraining in jouw organisatie: extra modules

Intervisie geeft deelnemers aan de training de kans om hun ervaringen en uitdagingen te delen en te bespreken.

 

 • Programma

  • Ontwikkelen van een nieuwe manier van denken door interactie

  • Dagelijkse problematieken uit de eigen praktijk

  • Bijkomend stappenplan

 • Doelgroep

  • Deelnemers van de assertiviteitstraining

 • Praktisch

  • Deze intervisie wordt aangeboden op maat van je organisatie.

  • De praktische modaliteiten (online of fysiek live) bepalen we in overleg. 

  • Maximale groepsgrootte: 8 deelnemers

  • Prijs: €350 per 2,5u (excl BTW en verplaatsing)

Min

Over mij

Ik ben Barbara Uyttendaele.  De rode draad in mijn leven is het nastreven van continue verbetering voor mens en organisatie.  Het is mijn ambitie de persoonlijke ontwikkeling van leidinggevenden te stimuleren.  Zodat zij hun rol sterk en krachtig kunnen neerzetten.  

 

 • 20 jaar ervaring in de HR-sector

 • leidinggevende

 • focus op effectief en inspirerend leiderschap 

 • nationale en internationale organisaties in diverse sectoren

 

Als interne trainer en als vrijwillig HR & Training Advisor en Monitoring & Evaluation Officer in Zambia ontwikkelde ik mijn eigen stijl als trainer en coach binnen een nationaal en internationaal kader.  

DSC_0405.JPG

Veelgestelde vragen

Wat is assertiviteitstraining voor leidinggevenden?

Assertiviteitstraining voor leidinggevenden is een training die leidinggevenden helpt hun assertieve vaardigheden te ontwikkelen en deze te implementeren binnen hun rol als leidinggevende.   Een assertiviteitstraining ondersteunt managers, teamleaders, direct en indirect leidinggevenden bij

 • het voeren van moeilijke gesprekken, 

 • het nemen van beslissingen die op weerstand kunnen botsen, 

 • het omgaan met conflictsituaties en lastige gesprekken en 

 • het geven van feedback aan medewerkers en collega's.

Een assertiviteitstraining helpt hen duidelijk en effectief én op een heldere, directe en respectvolle manier hun boodschap over te brengen.

Waarom investeren in een assertiviteitstraining voor leidinggevenden?

Assertiviteitstraining voor leidinggevenden is een meerwaarde voor een organisatie.  Effectieve communicatie en assertiviteit zijn immers essentiële vaardigheden zijn voor leidinggevenden om succesvol te zijn.  Leiderschap gaat verder dan het nemen van beslissingen en het aansturen van anderen.  Het gaat ook over effectieve communicatie.  

Assertiviteitstraining voor leidinggevenden helpt het bevorderen van effectief leiderschap, het verbeteren van teamdynamieken en het versterken van communicatie. Bovendien heeft het investeren in een assertiviteitstraining voor leidinggevenden een positieve impact op de bedrijfscultuur, de resultaten en het succes van je organisatie.

Wat is de positieve impact van een assertiviteitstraining voor leidinggevenden voor de organisatie? 

Een assertiviteitstraining voor leidinggevenden kan een positieve impact hebben op je organisatie.   Medewerkers die assertief zijn, kunnen 

 • effectiever communiceren, 

 • beter omgaan met conflicten en 

 • betere prestaties leveren. 

Een leidinggevende kan met meer assertiviteit werken aan o.a.

 •  een hogere productiviteit, 

 • betere relaties, 

 • hogere werknemersbetrokkenheid 

 • en minder verloop 

en draagt zo bij aan het behalen van betere bedrijfsresultaten.

Door assertiviteitstraining aan te bieden stimuleer je als organisatie de ontwikkeling van je medewerkers, de verbetering van hun vaardigheden en competenties en bouw je aan een positieve bedrijfscultuur.

Wat mag ik verwachten van een assertiviteitstraining?

Het doel van een assertiviteitstraining is om praktische vaardigheden en strategieën te ontwikkelen waarmee deelnemers assertiever kunnen communiceren en hun persoonlijke ontwikkeling en prestaties verbeteren. En bij uitbreiding die van hun team en de organisatie.

Dit gebeurt door toelichting van theoretische kaders rond assertiviteit, praktische oefeningen en persoonlijke feedback.   De theoretische toelichting laat deelnemers toe meer begrip te krijgen over wat assertiviteit is, en het belang ervan voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.  

Praktische oefeningen geven de deelnemers de kans om hun assertief gedrag te oefenen en toe te passen in verschillende situaties, zoals onderhandelen, feedback geven en ontvangen, omgaan met conflicten, enzovoort. Het geeft hen de mogelijkheid om te oefenen in een veilige omgeving.  

Persoonlijke feedback helpt de deelnemers zich bewust te worden van hun sterke punten, wat bijdraagt aan het zelfvertrouwen van de deelnemer.  Feedback helpt ook bij het identificeren van de nog te verbeteren punten wat de deelnemer in staat stelt zijn of haar vaardigheden verder te ontwikkelen.  Wat op zijn beurt weer bijdraagt aan een verhoging van het zelfvertrouwen.  Na elke oefening krijgen deelnemers persoonlijke feedback en begeleiding van de trainers om hen te helpen hun sterke punten te identificeren en hun zwakke punten te verbeteren. Dit stelt deelnemers in staat om hun vaardigheden verder te ontwikkelen en hun zelfvertrouwen en zelfbewustzijn te vergroten.

Waarom is er een limiet van 8 deelnemers aan de assertiviteitstraining?

Om een maximale impact van de assertiviteitstraining te hebben, is het werken in kleine groepen aan te raden.  Een kleinere groep zorgt ervoor dat iedere deelnemer voldoende aandacht en tijd krijgt om individuele vaardigheden en behoeften te bespreken. Dit kan ook een gevoel van intimiteit en vertrouwen tussen de deelnemers bevorderen, wat kan helpen om open communicatie en groepsdiscussies te stimuleren.

Een te grote groep kan een negatieve impact hebben op de kwaliteit van de training omdat er minder aandacht en tijd beschikbaar is voor de individuele deelnemers. Het kan ook moeilijker zijn om een veilige omgeving te creëren waarin elke deelnemer zich comfortabel genoeg voelt om openlijk te communiceren en feedback te ontvangen.

Waarom investeren in individuele coaching na de assertiviteitstraining?

Een assertiviteitstraining richt zich voornamelijk op het aanleren van vaardigheden en technieken.  Hoewel dit een goede eerste stap is richting assertief leiderschap, leidt dit niet altijd tot succesvolle gedragsverandering op lange termijn.  

Ervaring leert dat mensen vaak nog worstelen met een aantal zeer persoonlijke ervaringen, patronen en overtuigingen die het stellen van assertief gedrag verhinderen.  Indien deze niet worden aangepakt kunnen deelnemers, zelfs na een assertiviteitstraining, terugvallen in niet-assertief gedrag.  

Persoonlijke coaching helpt om dieper te duiken in de persoonlijke context van de deelnemers en de daaraan verbonden patronen en overtuigingen.  Coaching helpt ook bij het ontwikkelen van een motivatie en commitment voor verandering.

Waarom investeren in intervisie na de assertiviteitstraining?

Investering in een assertiviteitstraining voor leidinggevenden kan de communicatie, besluitvorming en prestaties van de organisatie aanzienlijk verbeteren. Na deze training hebben de deelnemers echter wel regelmatige oefening en feedback nodig om het geleerde in de praktijk toe te passen en te blijven verbeteren.  Een van de meest effectieve manieren om dit te doen is door middel van intervisie. Intervisie is een gestructureerde methode waarbij collega's uit dezelfde beroepsgroep of functie regelmatig bijeenkomen om ervaringen uit te wisselen, vraagstukken te bespreken en van elkaar te leren. Dit kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden.

Intervisie kan bijdragen aan een cultuur van open communicatie en feedback binnen de organisatie, wat de samenwerking en prestaties ten goede kan komen. Het kan ook bijdragen aan de ontwikkeling van de vaardigheden van de deelnemers en hen helpen om nieuwe oplossingen en benaderingen te vinden voor problemen en uitdagingen.

Wordt deze assertiviteitstraining ook in andere talen voorzien?

De assertiviteitstraining kan ook in het Frans en Engels voorzien worden.   

Als leidinggevenden niet comfortabel zijn in het Nederlands, kan dit een belemmering vormen om deel te nemen aan de training. Door de training in meerdere talen aan te bieden, kan ik zorgen dat alle medewerkers optimaal kunnen profiteren van de training en kan ik de drempel om deel te nemen verlagen.

Waarom investeren in een volledig leertraject rond assertiviteit?

Investeren in een leertraject rond assertiviteit zorgt voor een grotere effectiviteit en meer impact voor zowel de medewerkers als de organisatie.  Na de assertiviteitstraining hebben je medewerkers hun assertieve vaardigheden en kennis aangescherpt. Intervisie geeft hen de kans om hun ervaringen te delen, van elkaar te leren en elkaar te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling. Coaching helpt je medewerkers om hun assertieve vaardigheden verder te ontwikkelen en te integreren in hun dagelijkse werkpraktijk. Door te investeren in een volledig leertraject rond assertiviteit geef je als organisatie je medewerkers de mogelijkheid om zich op een persoonlijke en professionele manier te ontwikkelen en draag je bij aan een positieve en constructieve werkomgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd en ondersteund voelen. Dit kan leiden tot hogere productiviteit, betere samenwerking en minder verloop en verzuim binnen de organisatie.

Wat gebeurt er als ik jou contacteer?

Als jij me contacteert plan ik met jou een verkennend gesprek zodat je de situatie van jouw organisatie en de noden van jouw medewerkers kan toelichten.  Dit om de training zo goed mogelijk op de deelnemers te kunnen afstemmen.  Tijdens dit gesprek bespreken we ook de praktische en administratieve zaken zodat de training vlot kan verlopen.

bottom of page