top of page

Uitstelgedrag ofte Procrastination: time to stop it!

Je kent het wel: je hebt een opdracht waar je aan dient te beginnen maar om de één of andere reden slaag je er maar niet in je eraan te zetten. Het woordenboek heeft daar een mooi woord voor: uitstelgedrag.

Ieder van ons krijgt er wel eens mee te maken. De ene al wat meer dan de andere.


Uitstellen tot ... de volgende dag


Het woord uitstelgedrag vindt zijn herkomst vindt in het Latijn. Pro Crastinus: Pro = Voor, Crastinus = De volgende dag.

Dus, letterlijk vertaald betekent Procrastination ‘voor de volgende dag’.

Wat is uitstelgedrag?

Wat is uitstelgedrag nu eigenlijk?


Uitstelgedrag betekent dat je taken uitstelt die je zou willen of moeten doen.


Taken waarvan je vooraf al weet dat als je er niet mee aan de slag gaat ze een slecht gevoel, ongewenste moeilijkheden of meer stress tot gevolg zou kunnen hebben.


Denk bijvoorbeeld aan het invullen van jouw belastingsbrief. Niet onmiddellijk mijn favoriete bezigheid, de jouwe wel? Maar, je weet vooraf dat als je hem niet tijdig invult, je een boete riskeert.


Onderzoek wijst uit dat uitstelgedrag voor sommigen op korte termijn voordelen kan opleveren maar dat die niet opwegen tegen de kost ervan op langere termijn.


Uitstelgedrag kent heel wat oorzaken

Denken we bijvoorbeeld aan perfectionisten die bang zijn om aan iets te beginnen want “zal het wel goed genoeg zijn?”. (Zo ken ik er al minstens eentje.)


Of dromers, die zich heel gelukkig voelen in hun fantasie en daardoor niet altijd de zelfdiscipline aan de dag kunnen leggen om met iets te starten. (Die zijn mij ook niet vreemd.)


En wat met de denkers versus de doener?

Soms blijven denkers zo lang in hun gedachten hangen en overdenken ze de dingen, dat dit verlammend werkt omdat zaken die fout kunnen gaan boven komen drijven en ook daar een oplossing voor gezocht dient te worden alvorens van start te kunnen gaan. Terwijl doeners vaak eerst starten en pas nadenken over de struikelblokken wanneer die zich effectief laten zien. Wat denk je? Doen of …?


Oh en dan nog deze. “Ik presteer beter wanneer ik de deadline nadert”. Ook dat is een oorzaak van uitstelgedrag. Want dat kan misschien wel zo voelen, maar door zo dicht tegen je deadline aan te werken, heb je misschien wel aan kwaliteit in te boeten. Je zal dan misschien wel opofferingen doen of compromissen sluiten die een negatief effect hebben op de kwaliteit van je werk. Net omdat je te weinig tijd hebt om alles goed te kunnen afwerken.


En zo kan ik nog wel verder gaan.


“Uitstel maakt makkelijke dingen moeilijk en moeilijke dingen nog moeilijker” zei Mason Codey.

Laat deze maar eens binnenkomen.


Voor mij klopt het wel. Want door uit te stellen, geven we nog meer gewicht aan een bepaalde taak. Dichten we ze nog meer belang toe en neemt de druk om alleen maar toe.

De duin die we initieel over moesten, wordt plots een heuvel en misschien later nog een berg.


Nu zeg je misschien “allemaal fijn dit te weten” maar wat doe ik daar nu aan?

uitstelgedrag de baas worden - uitstelgedrag aanpakken

Wees jouw uitstelgedrag de baas